O’zaro qisqich

Xoch qisqichi, nomidan ko’rinib turibdiki, laboratoriya moslamasi. Tripodning temir tayanchiga xoch shaklidagi konstruktsiyani qurishda ulanish uchun uzunligi 95 mm va qisqich diametri 18 mm bo’lgan qisqich ishlatiladi.