lò đốt bánh ở Trung Quốc

Chúng tôi giới thiệu cho bạn sự chú ý của bạn – đầu đốt nhiệt độ cao Bunsen – để khử trùng, sưởi ấm, khử trùng trong ngọn lửa. Đầu đốt Bunsen mới nhất đáp ứng các yêu cầu an toàn hiện đại và cung cấp hiệu suất kỹ thuật vô song: trạng thái hoạt động, hướng dẫn an toàn và cảnh báo có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ.

lò đốt bánh ở Trung Quốc-MasterLi, Nhà máy Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất