Xitoyda 36x38mm 600 qatorli 300 ta chiziqli 100 ta chiziqli 50 ta chiziqli gofrafik diffraktsiya panjarasi

Holographic diffraction grating 36x38mm 600 lines 300 lines 100 lines 50 lines