Paggawa ng timbang sa pag-calibrate sa Tsina

Ang isang bigat ay may isang pisikal na instrumento sa pagsukat na may isang naibigay na masa at isang ibinigay na hugis. Ginagamit ito upang mapatunayan ang mga instrumento sa pagtimbang – kaliskis at tinatawag na mga instrumento sa pagkakalibrate at pagtimbang. Ang mga timbang ay dapat pagsamahin sa mga timbang o timbang (ang mga timbang na ginamit sa mga kaliskis ay madalas na tinatawag na tambak) bago ito magamit upang masukat ang dami ng iba pang mga bagay, kaya’t ito ay pangalawang pisikal na instrumento sa pagsukat.