Производство на калибрационни тежести в Китай

Тежестта има физически измервателен уред с дадена маса и зададена форма. Използва се за проверка на везни – везни и се наричат ​​калибриращи и претеглящи уреди. Тежестите трябва да се комбинират с тежести или тежести (тежестите, използвани на везни, често се наричат ​​могили), преди да могат да се използват за измерване на масата на други предмети, така че това е вторичен физически измервателен уред.