respiratory wave sensor made-in-China

Сензорът за дихателни вълни може да бъде свързан към компютър, за да види формата на вълната по време на дишане. Широко се използват сензори за дихателни вълни, които могат да се използват като грижи за новородени, интензивно лечение или модифицирани за водолази.